Boligvelger & pris Nyhetsfeed Bildegalleri

3D-illustrasjonen kan vise elementer og materialer som ikke er en del av standardleveransen. Avvik kan forekomme i fasadeutrykk og uteområde. Beplantning og møblering på tomten er ikke endelig prosjektert.

FARGEHUSENE – HVA, OG LITT TIL:

Nå er det trinn 1 av Fargehusene i Stavanger Øst som presenteres. Denne delen kommer ved siden av Rema 1000 Storhaug.

Trinn 1 består av leiligheter med størrelser fra 45 til 118 m², alle med terrasse, balkong eller takterrasse.

I tillegg til fasader i herlige farger, får prosjektet kvaliteter som felles og sosial takterrasse og et innholdsrikt og grønt uteområde med møteplasser for trivsel, lek og moro.

“– VI VIL SKAPE ET MANGFOLDIG PROSJEKT”

– Vi har vært opptatt av at hvert bygg i Fargehusene skal få sin egen identitet, sin egen karakter. Virkemidlene er flere i så måte, som ulike farger, fasadematerialer, høyder, bredder og mer. Resultatet skal bli en sekvens av bygg hvor beboerne føler tilhørighet til det bygget de selv bor i, at de føler seg hjemme i sin oppgang, forteller arkitekt Peter Feltendal i DARK Arkitekter, og legger til:

– Fargehusene skal ikke oppleves som en stor og ensartet masse. Prosjektet skal bli en del av det fine
mangfoldet bydelen er kjent for. Allerede i oppdragsbriefen fra utbygger Base Bolig til Peter og de andre i DARK, var mangfold et nøkkelord. Det var blant annet et tydelig krav om en leilighetsmiks
med varierte størrelser, typer og prisklasser.

– En variasjon i leiligheter tilsier en variasjon i hvem som flytter inn. En variert beboersammensetning er et godt grunnlag for fremveksten av et sosialt og levende bomiljø.

I tillegg får Fargehusene flere gode møteplasser, både i gårdsrommet og på felles takterrasser. Dette vil bidra til at Fargehusene blir et attraktivt sted der folk opplever trivsel og tilhørighet. Det er alltid et hovedmål, sier Peter.

Leilighetene i Fargehusene trinn 1 får flere klassiske bokvaliteter.
– Rause balkonger mot sør, vest og ut mot gårdsrommet gjør at leilighetene får gode utendørs oppholdsrom man kan bruke store deler av dagen og hele kvelden. De aller fleste leilighetene er gjennomgående slik at lyset kan strømme gjennom hele. Fra 4. etasje og oppover vil man kunne se mot fjorden fra oppholdsrommene plassert mot øst og vest.

DARK Arkitekter holder til bare noen hundre meter fra Fargehusene, nærmere bestemt i Ryfylkegata 22. Her jobber 14 sjeler fra seks forskjellige nasjoner med arkitektur og landskapsplanlegging.

– Det er ekstra inspirerende å jobbe med et prosjekt i eget nabolag. En av våre styrker er at vi har alle fagfelt under samme tak, dermed får vi en helhetlig plan for Fargehusene. En rød tråd, om du vil. Det må jo passe bra for et prosjekt med et slikt navn, smiler Peter.

Peter Feltendal,
Arkitekt

“– VI TRENGER FARGER I TILVÆRELSEN”

– Fargehusene er et usedvanlig inspirerende prosjekt å jobbe med, sier prosjektutvikler i Base Bolig, Rune Bertelsen.
– Det har lenge vært et tema at man er litt lei av grå, uniforme boliger. Nå gjør vi noe med det. Markedet er nok klar for et litt mer vågalt prosjekt, særlig i en bydel som er kjent for sitt fine mangfold. Alle trenger farger i tilværelsen, sier Rune, og legger til:
– Vi i Base Bolig vil at våre kunder skal bo i prosjekter med tydelig identitet, i bygg de kan være stolte av. Samtidig er det viktig å tilføre omgivelsene noe positivt, noe som passer med bydelens egenart og personlighet.

Med fasader i ulike farger og materialer får vi en variasjon og et visuelt uttrykk som kler Lervig-området, mener Rune. Med på Base-laget er salgsleder Martha Block Watne og salgs- og markedsansvarlig Jeanette Tunge. Det er disse to du kommer til å snakke med hvis (når) du finner din favorittleilighet her i Haugesundsgata.
– Arkitekten har tegnet et utrolig detaljert og flott prosjekt, og landskapsarkitekten har laget et fantastisk utekonsept. Alt dette bidrar til at Fargehusene blir et godt sted å bo. Variasjonen i leilighetstyper og størrelser gjør at vi har et godt tilbud til mange, og med borettslagsmodellen har vi en finansieringsform som gjør det mulig for flere å sikre seg bolig hos oss, sier Martha. Jeanette er enig:
– Dette prosjektet appellerer til de mange som er glad i det urbane, til de som setter pris på et nabolag der det skjer mye.

Her bor du like ved kulturopplevelser og festivaler, mat, uteliv og spennende nisjebutikker, grønne byparker og tur- og treningsmuligheter langs fjorden. Det er også kort vei til sentrum, men med alt som finnes i bydelen og i Pedersgata, da er det ikke sikkert man kommer så langt, smiler Jeanette

Jeanette Tunge, Rune Bertelsen og Martha Block Watne
Base Bolig

“– DET BLIR GRØNT OG BLÅTT, SOLRIKT OG SOSIALT”

– Bebyggelsesstrukturen vil skape et lunt og vindbeskyttet gårdsrom som får gode lys- og solforhold gjennom dagen. Særlig bra blir det på ettermiddags- og kveldstid, forteller landskapsarkitekt i DARK Arkitekter, Robert Paál.

– Det er det grønne som vil spille hovedrollen, men det blir også fine innslag av blått, forteller Robert. Han starter med det grønne:

– Den eksisterende grønnstrukturen med veletablerte trær på vestsiden skaper et frodig bakteppe for gårdsrommet, som utformes med store sammenhengende gressbakker, eng og plantefelt med trær. Eng og gressbakker skal beplantes med artsrik plen for å styrke biodiversitet. I valget av beplantning vektlegger vi vårblomstring og høstfarger for å tilføre årstidsvariasjon.

Det blir plantebed med stauder, prydgress, bunndekkere, bærbusker og frukttrær, mye  inspirert av hager i den nærliggende trehusbebyggelsen, sier Robert.

Man kommer som kjent ikke utenom en og annen regnbyge i Stavanger. I Fargehusene vil håndtering av overvann skje på en estetisk og funksjonell måte.

– Overvann i gårdsrommet skal samles i åpne renner og ledes mot grunne dammer – fordrøyningsbasseng – som kan bli en del av leken på regnfulle dager. Regnbed med beplantning vil ta imot overvann fra byggetrinn 2. Ja, fargen blå vil absolutt bli en del av det man kan se fra vinduer, balkonger og takterrasser.

Robert er opptatt av at gårdsrommet skal bidra til trivsel og godt naboskap gjennom forskjellige typer møteplasser:

– Det blir ulike lek- og oppholdssoner samlet langs en aktivitetsstripe og gatetun i den nedre delen av gårdsrommet. Lekeplasser som etableres i første byggetrinn, vil inne – holde aktiviteter for både små og større barn: terrengsklie, sandkasse, jordtrampoliner og fugleredehuske, men også sittegrupper for voksne, sier Robert. Tradisjonelle og robuste materialer som belegningsstein, gressarmering og betongdekker skal anvendes i gatetun, altså der mest ferdsel forventes. Oppholds- og lekearealer etableres i «varmere» materialer som tredekke og støpt gummibelegg.

– Når gårdsrommet fullføres med byggetrinn 2, vil det bli enda flere sittegrupper, område for grilling og ulike lekesoner. Det er blant annet planlagt en kvartalslekeplass med parkouranlegg, treningsapparater og sportsaktiviteter i øvre del mot vest. Dette håper vi vil bli brukt av alle aldersgrupper, hilser Robert.

Robert Paál,
Landskapsarkitekt

Utomhusplan

Utomhusplanen er her ment som en illustrasjon. Beplantning, vegetasjon, møblering og attraksjoner på tomten er ikke endelig prosjektert. Avvik fra illustrasjonen vil forekomme. Utomhusarealene vil ferdigstilles i ulike faser samtidig med ferdigstillelse av nærliggende bygg, eller ved egnet årstid. Det tas forbehold om realisering av utomhusområde/fellesområde da dette er en foreløpig plan som blant annet forutsetter videre fremdrift/salg/bygging av byggetrinn 2.

FRA INDUSTRI TIL LEVENDE BYDEL

Gjennom det meste av 1900-tallet var Stavanger Øst et tradisjonelt industriområde bygget opp rundt seil, hermetikk og et bryggeri som utover århundret ble en av de største bedriftene i Stavanger-regionen. Og det var Lervig som fikk det mest konsentrerte industrimiljøet i byen, med hermetikkfabrikker, reperbane, sydvestfabrikk, kalkbrenneri, mekaniske verksteder, jernstøperi, sementvarefabrikk og tinnfabrikk med hagltårn.

Også tomten til Fargehusene har sin industrihistorie. I 1915-16 startet man oppføringen av det som skulle bli hermetikkfabrikken Hermes Canning AS her i Haugesundsgata. Som andre fabrikkbygg fra denne perioden, var Hermes-fabrikken i jugendstil og med karakteristisk fargesetting. Pastellfarger ble mye brukt på fabrikker bygget i denne delen av 1900-tallet, og firmalogoene og reklame ble malt rett på fasaden. Fargerikt også den gang, altså. Hermes Canning holdt det gående i bare noen få år, men som de fleste andre hermetikkfabrikker er historien turbulent og kronglete før det stabiliserer seg. Bygningsmassen ble overtatt av andre fabrikker, og det var hermetikkproduksjon i bygget frem til rundt 1960:

BO TRYGT I BORETTSLAG

HVEM ER BATE?

Bate har bygget og forvaltet boliger for sine medlemmer siden 1946. Boligbyggelaget har i dag over 58 000 medlemmer, og er forretningsfører for over 900 borettslag og sameier. Organisasjonen er eid og styrt av medlemmene, og tilbyr et bredt spenn av tjenester – fra boligforvaltning til fordelsprogram.

I tillegg til å utvikle egne boligprosjekter, samarbeider Bate med betrodde utbyggere for å gi medlemmene et bredt utvalg kvalitetsboliger. På Fargehusene får Bate-medlemmer forkjøpsrett, altså mulighet til å kjøpe sine favorittleilighe – ter før prosjektet blir lagt ut for salg. Når boligene er overlevert, blir Bate igjen for å bistå styret med driften av borettslaget. Boligbyggelaget vil blant annet føre regnskap, hjelpe til med gjennomføring av generalforsamling, og gi råd om vedlikehold av bygg og fellesanlegg.

HVA VIL DET SI Å BO I ET BORETTSLAG?

Fargehusene vil bli organisert som et privat borettslag – en trygg og god boform som gir stabilitet og forutsigbarhet for deg som boligeier. Og siden dette er et privat borettslag, foreligger det ingen forkjøpsrett ved videresalg.

Du kjøper en andel
I et borettslag eier du bygningen du bor i sammen med naboene dine. Når du kjøper bolig, kjøper du en andel av borettslaget. Du blir andelseier, får enerett til din bolig, og rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Fellesutgiftene dekker det meste
I borettslaget deler dere på et felles lån, samt på utgifter til vedlikehold, vaktmestertjenester, forsikring, tv, internett og andre goder. Mesteparten av boutgiftene dine er bakt inn i felleskostnadene – inkludert boligskatt og kommunale avgifter.

Siden borettslaget har felleslån, trenger du kun å finansiere innskuddet selv når du kjøper leilighet i Fargehusene. Det er flere fordeler med felleslån. Siden lånerammen er større, får en ofte gunstigere betingelser på et felleslån enn personlige lån. I tillegg kan lånet utvides dersom borettslaget senere bestemmer seg for å gjøre en større investering. Det betyr at dere kan fordele kostnadene over tid.

Trenger du ikke lån?

Har du romslig økonomi og ønsker å slippe å betale på et felleslån? I Fargehusene har du tilbud om individuell nedbetaling av fellesgjeld. Det betyr at du kan betale inn hele eller deler av din andel av fellesgjelden. Mer informasjon om hvordan dette fungerer, finner du på: bate.no/for-deg/hva-er-in-rdning

Mindre utleievirksomhet
Borettslagsloven setter noen begrensninger for utleie. Det gjør at borettslag ofte har en mer stabil beboermasse, som oftest består av boligeierne selv.

Fargehusene er utviklet av Base Bolig og DARK Arkitekter.

BASE BOLIG, NIELS JUELS GATE 50 4008 STAVANGER
COPYRIGHT © Fargehusene bolig AS

Klikk her for å se alle Base-prosjekter
i samarbeid med
BATE

Utvikling, design og innhold: ENSIGN